Harry Potter

Phân tích nhân vật Andromeda Tonks

Andromeda là một trong những chị em da đen cùng với Bellatrix và Narcissa. Cô bị từ chối khi kết hôn với thầy phù thủy gốc Muggle Ted Tonks.